Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2022

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Zalaszentiván vasútállomás átépítése I. A Nyugati oldal. (2008. ápr-aug.)

2008.07.25. 20:09 - Balogh Tamás [Macinet]
A zalaszentiváni vasútállomás átépítése 2008. március hónaptól indult be látványos módon. Több ponton vágánykorrekciók, nyomvonalmódosítások, átjáró-átépítések készültek. Az állomás mindkét végéről két-két komoly forgalmú fővonal fut be, és keresztezi egymást, igy az állomás főbejáróit is komoly átalakulások sorozata érinti, nem is beszélve az állomás belső ványhálózatáról, ahol még a fővonali átjáróirányok is megváltoznak. Ezt az átépítést, illetve az állomás folyamatos átalakulását mutatom most be néhány képen keresztül 2008.04.19-től egészen mostanáig, a Nyugati oldalon. Az állomás többi része is hasonlóan sorra kerül egy-egy következő képriportban.
A nyugati oldal két fontos fővonali bejáró fogadásából áll, erős jobbos (szombathelyi), és balos (zalaegerszegi) ívekkel. Mindkét bejárón pályavezetési - nyomvonal - módosítások, alépítménycserék, új híd építések, és állomási becsatlakozás módosítások történtek.
A szombathelyi bevezető átépítése korábban történt, erről sajnos nincs fotósorozatom, mivel ekkor még nem állt rendelkezésemre a megfelelő technikai felszerelés, csak az elkészült módosításokat tudtam lefotózni, amin tömegével fedezhetők fel a friss átépítési munkák nyomai. Itt kisebb pályaív korrekciót hajtottak végre, ill. új hidat kapott a pálya a régi vízáteresz helyére. A vonal állomási bekötése is megváltozott. Korábban a Szombathely-Nagykanizsa tengely volt a fő áthaladási irány, ezek most egyenes becsatlakozást kapott Szombathely felől a második vágányhoz, és 40 km/h-s kitérőkkel átkötést a zalaegerszegi fővonalra.
A Zalaegerszegről befutó pálya nyerte a fő áthaladási vágánybekötést.
Ehhez viszont a zalaegerszegi bevezetőnek sokkal nagyobb változáson kellet átesnie. Itt közel 700m-en teljesen új nyomvonalra került a modern pályatest, a régi ívvel párhuzamosan, de attól beljebb. Két hidat is újraépítettek és új vasúti átjárót kapott a petőhenyei bekötőút is. Természetesen, ahogy majd az utolsó fotókon is látni, itt jelenleg gőzerővel folyik a villamosítási munka is.
És most lássuk a képeket.

Vissza a képriportokhoz

Zalaszentiván


A nap amikortól bekapcsolódtam a fotózásba: 2008.04.19.
Megkezdődött a zalaegerszegi bevezető szakasz ívének nyomvonalkorrekciója.
A képen az új nyomvonal töltésének kialakításán dolgoznak.


A régi nyomvonal és az átereszhíd elbontása a nyugati kijárónál, a zalaegerszegi bevezető vonalon.


Az új híd építése az elbontottól kicsit visszafelé, már az új nyomvonalon.


A szombathelyi kivezető ág már az új nyomvonalvezetésben, melyről egy becsatlakozás épült a leendő új zalaegerszegi kivezető ághoz (kép bal széle). A kép baloldali hátterében a zalaegerszegi kivezető nyomvonalátépítése zajlik.


Az új zalaegerszegi kivezetés az új szombathelyi becsatlakozással (balról) az állomás belseje felé tekintve. Ez egyben az új főközlekedési irány is lesz Zalaegerszeg - Ukk - Boba vonalon. A kép jobb oldalán a régi zalaegerszegi kivezető, amelyből az átépítés után csonkaványt alakítanak ki.


A lekötött régi Zalaegerszegi becsatlakozás közelebbről.


Az új útátjáró helye az új egerszegi vonalon - még építésre várva. (Petőhenyei bekötőút) Mögötte a szépen kialakult új ív. Mögöttünk Zalaegerszeg, előttünk Zalaszentiván. (2008.05.19.)


Ezen képen a zalaegerszegi (balra) és szombathelyi (jobbra) vezető új ágak már kész kialakításai láthatók, ill. a két vonal új átkötése ami 40-es kitérőket kapott, ahogy a képen is látni.


A régi zalaegerszegi kivezető, amiből csonkavágányt alakítottak ki. Előtérben a régi átkötés kitérője.


...és a kialakított csonka vége. Mellette az új zalaegerszegi kijáró.


Ez a fotó is az állomás nyugati kijárójánál készült. A képen a régi 4-dik vágány bekötésének módosítása látható. Mivel az említett vágányt a második szélesperon építése miatt elbontották, a nyugati kijáróban a kitérőjét is kivették. Így a régi 5-dik vágány lett a 4-dik, és a régi fővonali bekötését az említett kitérő eltávolítása után felújították.


A régi vasúti átjárót és felvezetését teljesen szétbontották, hogy az új ívű vasúti keresztezés feljáróit kialakíthassák a petőhenyei bekötőúton.


Készülőben az egerszegi kivezetőágat keresztező Zalaszentiván - Petőhenye összekötő út új útátjárójának aszfaltburkolata. (2008.06.01.)


Itt pedig már kész állapotban a Petőhenyei bekötő vasúti átjárója. Bár szerintem kissé furcsa lett, de ezekre a korrekciókra bizonyára az új pálya ívdöntése miatt volt szükség.


Az említett átjáró Petőhenye irányból. Itt lehet látni hogy a felvezető útpályát erről az oldalról besülyesztették, míg a túlsó oldalon felemelték. (2008.06.06.)


A zalaszentiváni oldalon majd 1m emeltek az út szintjén.


Ebből az irányból jól látható az új vasútpálya íves döntése. Így egy kicsit érthetőbb, miért vált szükségessé az új közút pályatestjének érdekes felvezetései.


Maga az átjárófelület természetesen már a modern gumiágyas betéteket kapta.


Az új ívelés egy másik pozícióból fotózva. Háttérben a belső új vízáteresz hídja.


2008. augusztus végén visszatértem és végigjártam a vonalat úgy, ahogy addig nem lehetett az építkezések miatt.
A bejárást a 330-as szelvénykőtöl kezdtem. Ettől a ponttól módosult a zalaegerszegi bevezetőív, és itt már a villamosítási munkák is befejező stádiumban vannak.


A régi és az új pályatest egymás mellett. A fotón érzékelhető hogy az új pályaív mennyivel beljebb került.


A régi és új pályatest hídjai. Itt megfigyelhető, hogy az új pályatest nyomvonala ezen a ponton kissé alacsonyabb lett.


A régi pályatest hídja közelről.


Ez pedig az új pályatest hídja.


Tovább sétálva a két pályatest között feltűnik a petőhenyei bekötőut új vasúti átjárója. Jobb oldalt a bejárati jelző a villamosítási nyomok társaságában


Tovább sétálva feltűnik a nyugati bejáró torkolata, szemben a szombathelyi bejáróval. Előttünk a belső vízáteresz új hídja.


A hídon átsétálva visszatekintettem a párhuzamosan becsatlakozó szombathelyi bevezetőre ívére, és új hídjára.


Zalaszentiván nyugati-bejáró. A sétánkal beérkeztünk a torkolat kezdőpontjához.


...és bejárósétánk elérkezett a nyugati torkolat közepéhez. Jobbról a szombathelyi fővanali bejáró, balról a zalaegerszegi, amely fő haladási irányban fut keresztül az állomás harmadik vágányán Boba irányba. A jobb legszélső vágány volt a régi zalaegerszegi bevezető. Ebből csonkavágányt alakítottak ki.


A torkolat közepében megfordultam egy utolsó kép erejéig. A látvány magáért beszél. Tisztán láthatóak az új fővonali bejárók szépen kialakított új ívei. Balra Zalaegerszeg, jobbra Szombathely.Vissza a képriportokhoz
Főoldalra