Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


486 Gyula-Gyulavári-Dénesmajor-Nádasmajor-Simonyifalva

vasútvonal leírása

A vasútvonal állomásai

    1906. december 22-én nyitották meg a Gyulai MÁV állomás és Simonyifalva között a 41,6km hosszú, 760mm nyomtávolságú vasútvonalat, amelynek kezdeti szakasza Gyula városán haladt keresztül. A vasút első 9km-re Gyula és Gyulavári között már 1894-ben elkészült gróf Almássy Dénes földbirtokán. Ez lóvontatású vasútként működött. 1905 és 1906 években a meglévő vonal felépítményét átépítették és meghosszabbították Nagyzerénd, Tözsmiske, Vadász községeken keresztül Simonyifalváig, Tözsmiskétől kiágazva pedig szárnyvonalat építettek Ágyáig. A vonal tulajdonosa az átépítés után az 1906 év elején megalakult Gyulavidéki HÉV társaság lett. A vasútvonalon 18 állomást és megállóhelyet létesítettek. A vasút jó közlekedési kapcsolatot teremtett Gyula város és környéke között. Személy- és teherforgalmat bonyolított le, teherforgalmának nagy részét mezőgazdasági termények tették ki. A Gyulavidéki Keskenynyomtávolságú HÉV is úttörő volt vontatási szolgálatának korszerűsítésében. A század első évtizedében a személyforgalom lebonyolításához három db 40LE (29,4kW) teljesítményű, kéttengelyes motorkocsit vásárolt az aradi Weitzer Gépgyártól, amelyek engedélyezett sebessége 35km/h volt. A vasútvonalon több kisebb műtárgyon kívül egy hosszabb Körös-híd épült. 1920 után a kisvasút Dénesmajoron túl eső, mintegy 26km-es része Romániához került. A gyulai szakaszt a MÁV az Almássy uradalom bérletébe adta át, a Gyula városi kapcsolattól megfosztott erdélyi vonalrészen pedig megszűnt a közforgalom. [1]
Az erdélyi vonalrészen az I. világháborút követően a románok nem vették fel már a forgalmat a kisvasúton, hanem az 1921-ben megépített és átadott Nadab-Illye-Nagyszalonta fővonallal keresztülvágták a kisvasutat, majd a síneket néhány éven belül elbontották.
1970-ben felbontották a Gyulán átvezető szakaszt is. [1]

Forrás:
[1] dr. Horváth Ferenc - dr Kubinszky Mihály, Magyar vasúti építkezések Erdélyben.Menetrend . Gyorsüzi . Minden jog fenntartva © 2024