Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2022

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Szlovákia nyolcadik ütem


2011.04.09. 22:40
Szente-Varga Domonkos [szvdom]

A nyolcadik, befejező szlovákiai ütemben Kelet-Szlovákia vonalainak tervezett állomáslistái szerepelnek.689 Sátoraljaújhely-Legenyemihályi-Kalsa-Kassa

0 Sátoraljaújhely
2 Sátoraljaújhely gyártelep [Slovenské Nové Mesto] (alnév: Kisújhely)
9 Csörgő [Čerhov]
16 Legenye-Alsómihályi [Michaľany]
24 Kozma [Kuzmice]
30 Kalsa [Kalša]
35 Nagyszalánc [Slanec]
42 Regeteruszka [Ruskov]
45 Garbócbogdány [Bohdanovce]
47 Felsőmislye [Vyšná Myšľa]
49 Alsómislye [Nižná Myšľa]
57 Széplakapáti [Krásna nad Hornádom] (Alnév: Abaszéplak)
62 Kassa-Erzsébetváros [Košice predmestie]
64 Kassa [Košice]

Az 1914-es menetrendben Felsőmilyse neve be van csillagozva "a megnyitástól" felirattal, feltehetően ebben az évben nyílt meg.
A vonal az 1943-mas menetrendben fordított irányban szerepel az 1914-eshez képest. A vonalnak egy közbenső szakasza, Regeteruszkától Legenyemihályiig (Cseh)szlovákiánál maradt 1938-ban, így a magyar vonatok megállás nélkül péage forgalomban közlekedtek a szakaszon.


689a Kalsa-Tőketerebes

0 Kalsa [Kalša]
4 Výhybňa Slivník ŠRT (magyar neve: Szilvásújfalu rendező)
11 Čeľovce (magyar neve: Cselej)
19 Tőketerebes [Trebišov]

Először az 1991-es menetrendben jelenik meg a személyforgalma. Feltehetően akkor épült a normál nyomtáv a széles mellé.
Výhybňa Slivník ŠRT [Szilvásújfalu rendező ŠRT] a személy menetrendben nincs benne, feltehetően csak teherpályaudvar.


690 Sátoraljaújhely-Perbenyik-Csap-Bátyu-Munkács-Kisszolyva

A vonalat kettévágja a szlovák-ukrán határ. A vonalnak most csak a Szlovákiához tartozó részét vesszük fel, később, ha Ukrajnát kidolgozzuk, azzal egyidőben vesszük fel az ukrán szakaszt.

0 Sátoraljaújhely
4 Borsi [Borša] (az 1914-es menetrend még nem jelöli)
8 Bodrogszerdahely [Streda nad Bodrogom]
11 Szomotor [Somotor]
14 Örös [Strážne] (megszűnt)
19 Nagygéres [Veľký Horeš]
26 Királyhelmec-Perbenyik [Pribeník] (1914-es menetrendben: Perbenyik)
28 Dobrá (magyar neve: Kisdobra)
31 Bély [Biel]
32 Čierna nad Tisou zastávka (magyar neve: Tiszacsernyő megálló)
33 Čierna nad Tisou (magyar neve: Tiszacsernyő)
35 Ágcsernyő (megszűnt)

38 Tiszasalamon m.h. Соломонове, Szolomonove ?
43 Csap [Чоп, Csop]

Tiszacsernyő nem egyezik meg Ágcsernyővel, míg Ágcsernyő egy kis falu, Tiszacsernyő 4-5 ezer fős kisváros, melyet az átrakó állomás miatt építették föl.

Az átrakó körzet gyarkolatilag Perbenyiktől az ukrán határig tart. Perbenyik és Bély állomások megfelelnek a monarchia katonai felmérés térképen szereplőknek.


691 Sátoraljaújhely-Legenyemihályi-Tőketerebes-Homonna-Mezőlaborc

0 Sátoraljaújhely
2 Sátoraljaújhely gyártelep [Slovenské Nové Mesto] (alnév: Kisújhely)
9 Csörgő [Čerhov]
16 Legenye-Alsómihályi [Michaľany]
17 Lastovce (magyar neve: Lasztóc)
21 Velejte [Veľaty]
27 Stanča (magyar neve: Isztáncs)
29 Upor [Úpor]
36 Tőketerebes [Trebišov]
42 Hrinište
47 Bánóc [Bánovce nad Ondavou]
49 Laškovce (magyar neve: Lask)
53 Michalovce zastávka (magyar neve: Nagymihály megálló)
56 Nagymihály [Michalovce]
62 Petrovce nad Laborcom (magyar neve: Petróc)
66 Nátafalva [Nacina Ves]
68 Pusté Čemerné (magyar neve: Márkcsemernye)
71 Őrmező [Strážske]
75 Brekov (magyar neve: Barkó)
80 Homonna [Humenné]
81 Humenné mesto (magyar neve: Homonna város)
85 Kochanovce (magyar neve: Felsőkohány)
86 Udva [Udavské]
90 Ľubiša (magyar neve: Szerelmes)
93 Hankovce (magyar neve: Jánosvágása)
96 Koskóc [Koškovce]
98 Zbudské Dlhé (magyar neve: Laborcmező)
101 Hrabovec nad Laborcom (magyar neve: Izbugyarabóc)
106 Izbugyaradvány [Radvaň nad Laborcom] (alnév: Laborcradvány)
108 Volica (magyar neve: Ökröske)
110 Nižné Čabiny (magyar neve: Alsócsebény)
112 Felsőcsebény [Vyšné Čabiny]
114 Sukov (magyar neve: Szukó)
117 Monastyr (magyar neve: Szentbazilzárda)
118 Krásny Brod (magyar neve: Laborcrév)
121 Mezőlaborc [Medzilaborce]
123 Medzilaborce mesto (magyar neve: Mezőlaborc város)
125 Vidrány [Vydraň] megszűnt
131 Palota (magyar neve: Palota) megszűnt
134 Zastávka viťazstva-Polustanok pobedy (magyar neve: Győzelem megálló) megszűnt
139 Lupków PL


692 Tőketerebes-Varranó

0 Tőketerebes [Trebišov]
1 Trebišov zastávka (magyar neve: Tőketerebes megálló)
4 Milhostov (magyar neve: Miglész)
6 Vécse [Vojčice]
10 Gálszécs [Sečovce]
13 Kincsespuszta [Dvorianky) (alnév: Szécsudvar)
16 Parnó [Parchovany]
19 Szécsmező [Sečovská Polianka]
24 Szacsúr [Sačurov]
28 Vranov-Ortáše (régi név 1950: Ortáše)
31 Varannó régi [Vranov nad Topľou predmestie]
32 Vranov nad Topľou (magyar neve: Varannó)

A vonalon 2003-ban megszűnt a személyszállítás.
A régi Varranó állomás pontos története még ismeretlen.
Eredetileg fejállomás volt Varannó, a szlovákok a II. világháború után építették meg az Eperjes-Varranó-Homonna fővonalat, amelyen Varannó új helyen középállomást kapott. A Tőketerebes-Varranó HÉV-vonalat meghosszabbították és becsatlakoztatták az új vonalba.
Itt látható az eredeti állapot:
http:/lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/39-49.jpg


693 Eperjes-Varannó-Homonna

0 Eperjes [Prešov]
4 Sebeskellemes [Šarišské Lúky]
7 Alsósebes [Nižná Šebastová]
10 Kapušany pri Prešove (magyar neve: Kapi)
13 Lada (magyar neve: Láda)
17 Nemcovce (magyar neve: Kapinémetfalu)
22 Pavlovce (magyar neve: Kapipálvágása)
26 Hanušovce nad Topľou mesto (magyar neve: Tapolyhanusfalva város)
27 Hanušovce nad Topľou (magyar neve: Tapolyhanusfalva)
29 Bystré (magyar neve: Tapolybeszterce)
32 Čierne nad Topľou (magyar neve: Felsőfeketepatak)
36 Hlinné (magyar neve: Agyagospatak)
39 Soľ (magyar neve: Sókút)
42 Komárany (magyar neve: Alsókomaróc)
46 Vranov nad Topľou (magyar neve: Varannó)
49 Vranovské Dlhé)
51 Hencovce (magyar neve: Hencfalva)
53 Nižný Hrabovec (magyar neve: Alsógyertyán)
61 Őrmező [Strážske]
65 Brekov (magyar neve: Barkó)
70 Homonna [Humenné]

Ezt a vonalat a szlovákok építették az első bécsi döntés után, mivel a mezőlaborci, takcsányi, varannói vonalakkal nem maradt kapcsolata a megmaradt hálózatnak. Ennek megfelelően a legtöbb állomásnak nincs magyar neve, kivéve a Bártfai HÉV Eperjes-Kapi közötti szakaszát illetve a mezőlaborci vonal Őrmező és Homonna állomásait. A már felvitt szakaszoknál kinyomozott információk alapján a magyar Kapi és Varannó állomások nem egyeznek meg a szlovákkal, Homonna viszont igen.
Kapinémetfalu állomása valójában a szomszédos Lipnikpuszta faluban van.


694 Eperjes-Bártfa

0 Eperjes [Prešov]
4 Sebeskellemes [Šarišské Lúky]
7 Alsósebes [Nižná Šebastová]
10 Kapušany pri Prešove [Kapi]
12 Kapi régi (megszűnt)
14 Fulyán [Fulianka]
17 Töltszék [Tulčík]
18 Deméte [Demjata]
19 Demjata obec (magyar neve: Deméte falu)
25 Magyarraszlavica [Uhorské Raslavice]
28 Vaniškovce (magyar neve: Iványos)
29 Oszikó (megszűnt)
32 Bartošovce (magyar neve: Bartosfalva)
34 Hertnek [Hertník]
37 Šiba (magyar neve: Szekcsőalja)
40 Kolossó [Kľušov]
45 Bártfa [Bardejov]

12 Kapi nem egyezik meg 10 Kapušany pri Prešove-val. Feltételezzük, hogy az Eperjes-Varannó-Homonna vonal építésével összefüggésben a szlovákok építettek új elágazó állomást, Eperjeshez közelebb.
Itt még a település északi részén van az állomás:
http:/lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/39-49.jpg

25 Raslavice régi nevei:
Magyarraszlavicza -> Slovenské Raslavice -> Vyšné Raslavice -> Raslavice

29 Oszikó feltehetően nem egyezik meg 28 Vaniškovce [Iványos]-sal. Iványostól párszáz méterre északra vasútállomás helye látszik.


695 Ungvár-Nagykapos-Vaján-Bánóc

A vonalat kettévágja a szlovák-ukrán határ. A vonalnak most csak a Szlovákiához tartozó részét vesszük fel, később, ha Ukrajnát kidolgozzuk, azzal egyidőben vesszük fel az ukrán szakaszt.

0 Ungvár [Ужгород, Uzshorod]
...
19 Nagykapos [Veľké Kapušany]
20 Nagykapos felső [Veľké Kapušany zastávka]
23 Mokcsa-Keresz [Krišovská Liesková] (alnév: Mokcsamogyorós) (az 1914-es menetrendben: Mokcsa-Csicser)
25 Vaján [Vojany] (1914-es menetrendben: Vaján-Deregnyő, mint végállomás szerepel)
29 Deregnyő [Drahňov]
34 Budkovce [Butka]
37 Dúbravka [Dobróka]
39 Hatalov [Gatály]
44 Bánóc [Bánovce nad Ondavou]

A vonal Ungvár-Nagykapos-Vaján szakasza magyar építésű, a Vaján-Bánóc összeköttetést később építették a szlovákok.


696 Homonna-Takcsány

0 Homonna [Humenné]
1 Humenné mesto (magyar neve: Homonna város)
5 Kisgézsény [Hažín nad Cirochou]
6 Hažín nad Cirochou zastávka (magyar neve: Kisgézsény megálló)
7 Nagykemence [Kamenica nad Cirochou]
8 Kamenica nad Cirochou dvor (magyar neve: Nagykemence udvar)
11 Modrá nad Cirochou (magyar neve: Modra)
12 Cirókahosszúmezõ [Dlhé nad Cirochou]
13 Dlhé nad Cirochou obec (magyar neve: Cirókahosszúmezõ falu)
17 Cirókabéla [Belá nad Cirochou]
19 Snina predmestie (magyar neve: Szinna elõváros)
21 Szinna [Snina mesto]
23 Snina (magyar neve: Szinna)
27 Takcsány [Stakčín]

Szinna és Szinna város közül feltételezésünk szerint a régi magyar Szinna állomás a mai Snina mesto (Szinna város) állomásnak felel meg. A következő tényekkel támasztjuk alá a feltevést:
- a 3. katonai felmérés térképe körülbelül arra a helyre mutatja:
- a mai megállóhely valaha állomás volt, erre utaló nyom, hogy a raktárépület megmaradt, és elhelyezkedése kitérővágányt feltételez:
http:/www.panoramio.com/photo/22433606
- a mai (23 Snina) állomás az 1968-as menetrendben jelenik meg, ekkor a 22-es kilométernél a korábbi (22 Snina) helyén (22 Snina zastávka [Szinna megálló]) látható. Ez a felállás marad az 1998/99-es menetrendben is.
Feltételezésünk, hogy az új állomás megnyitásával a régit megállóvá fokozták le.
A Snina mesto név csak a 2008-as menetrendben jelenik meg. Ez 22 helyett 21 kilométernél van, viszont Snina predmestie megállót is a korábbi 20 helyett 19 km-re írja a legújabb menetrend. Ez átszelvényezést jelenthet.
Tehát az állomásnév így változott az idők során:
22 Szinna -> Snina -> Snina zastávka -> Snina mesto
Míg a (23 Snina) állomás szlovák építésű.


Meghirdetés

A most ismertetett állomáslista (szokás szerint) nem végleges, egy hetes nyilvános vita keretén belül várjuk minden kedves olvasó észrevételét, megjegyzését gyorsüzenet formájában, vagy még jobb, egyenesen a Fórumba.
A vitaidőszakot követően az észrevételeket összegezzük, és ennek figyelembevételével a vasútvonalakat a végső állomáslistával felvesszük az oldalra.

Azt, hogy hol tartunk az összes határon túli vonal felvételével, a következő összefoglaló térkép szemlélteti:
Összefoglaló térkép a haladásról


Erdély következik

Ezzel az ütemmel Szlovákiát befejeztük, két vasútvonalat leszámítva, melyeket később tervezünk feldolgozni (628 ill. a megszűnt szalatnai kisvasút).
A vasútvonalak felvételét új területekkel folytatjuk. Az eredetileg kijelölt, óramutató járásával megegyező irányban való haladás értelmében most Kárpátalja (Ukrajna) vonalai következnének. Sajnos azonban ezekről a vasútvonalakról nagyon kevés információnk áll rendelkezésre. Bízva abban, hogy idővel sikerül felbővítenünk a forrásokat, most úgy döntöttünk, hogy Kárpátalját kihagyva Erdély következik. A teljes romániai terület 12 ütem keretén belül, a tervek szerint nyár végére készülhet el, utána pedig Szerbia következik.
Az első román ütem észak-erdélyi vonalakat fog tartalmazni.