Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2022

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Szerbia harmadik ütem


2012.08.12. 21:32
Szente-Varga Domonkos [szvdom], Várkonyi Tibor [VT22]

A harmadik, utolsó előtti szerb ütemben a Szabadka-Újvidék-Gombos-Zombor négyszögben található vasutakat tárjuk fel.


Szerbia keleti felével készen vagyunk, most jön a nyugati oldal szintén két ütemben, előbb a jelen ütemben az Újvidéktől északra lévő vasútvonalakkal, majd a következő, negyedik ütemben a maradék, Újvidéktől délre fekvő vonalakat dolgozzuk fel.
Sajnos az itt feldolgozott vonalaknak több mint a felén már nincsen forgalom, mind az 1960-1970 között végbement vonalbezárások, kisebb részt pedig az utóbbi évek bezárásai miatt.

Az ütembe belvettük a 968 Baja-Gara-Regőce-Zombor és 969 Baja-Hercegszántó-Zombor vonalak újrafeldolgozását. Ezek a vonalak a projekt legelső szakaszában kerültek sorra, amikor a mai Magyarország határát átszelő vasútvonalakat dolgoztuk fel, és ekkor még csak magyar menetrendek álltak rendelkezésünkre az állomáslistához. Most, a harmadik ütem meghirdetése előtt 1938-ból származó szerb menetrend segítségével az állomások szerb neveit is fel tudjuk venni. Mindkét vonal a kedvezőtlen, határ által metszett fekvése miatt hamar megszűnt. A teljesség kedvéért említést kell tenni a szintén idetartozó 966 Bácsalmás-Ólegyen-Regőce vonalról, amelyet szintén korábban felvettünk, azonban most külön nincs vele feladat, egyetlen állomása regc lóg csak át Szerbiához, a többi magyar területen fekszik, Regőcét pedig a 968-as vonal kapcsán úgyis ellátjuk szerb névvel.


820 Szabadka-Zombor-Szond-Gombos-Dálja-Borovo-Vinkovci

0 Szabadka [Subotica]
4 Szabadka külváros [Subotica predgrađe] (1943 magyar menetrend jelöli, jugoszláv 1979-es menetrend nem jelöli, 2008-as szerb menetrend jelöli)
8 Sebesicspuszta [Šebešić]
13 Mérges [Ljutovo] (alnév: Alsócsikéria)
17 Tavankút [Tavankut]
20 Kunbaja [Skenderovo] (1918: Tavankúti megálló, de 1914, 1943 Kunbaja)
27 Bajmok [Bajmok]
35 Babapuszta [Aleksa Šantić] (alnév: Hadikkisfalu)
42 Nemeshalom (megszűnt)
49 Nemesmilitics [Svetozar Miletić]
52 Kismilitics (megszűnt)
59 Zombor [Sombor]
66 Bükkszállás [Bukovački Salaši]
73 Bácsszentiván [Prigrevica]
82 Szond [Sonta]
86 Újgombos (megszűnt) (1914, 1918 nem jelöli, 1943 jelöli, 1979 nem jelöli)
88 Gombos [Bogojevo]
- országhatár -
95 Erdőd [Erdut]
101 Dálja [Dalj]
104 Újdálja [Novi Dalj]
112 Borovo II. 7. sz. őrház [Borovo Trpinja]
117 Borovo [Vukovar-Borovo Naselje] (1979: Borovo)
120 Lipovača [Bršadin Lipovača]
124 Bršadin [Bršadin]
127 Nuštar [Nuštar]
132 Vinkovce [Vinkovci]


821 Zombor-Hódság-Szépliget-Újvidék

0 Zombor [Sombor]
4 Zombor vásártér [Sombor Vašarište]
8 Fernbachszállás [Čičovac]
10 Zsarkovác [Žarkovac]
17 Sztapár [Stapar]
24 Szilberek [Bački Brestovac]
29 Militics alsó (1914: Militics 1918: Militics 27. sz. őrház) (megszűnt)
34 Hódság [Odžaci]
43 Paripás [Ratkovo]
49 Parrag [Parage]
52 Pelvayszállás (megszűnt)
57 Szépliget [Gajdobra]
64 Bulkeszi [Bački Maglić]
68 Petrőc-Dunagálos [Petrovac-Gložan]
81 Ófutak [Futog]
85 Hadikliget [Veternik] (1914, 1918: Chotekpuszta) (megszűnt)
95 Újvidék [Novi Sad]

Zombor-Hódság között nincs forgalom, a pályát Zombor vásártértől Hódságig felszedték.


822 Bácsordas-Újpalánka

0 Bácsordas [Karavukovo]
5 Dernye [Deronje] (megszűnt)
10 Tomori (megszűnt)
13 Bács [Bač] (megszűnt)
21 Bácstóváros [Tovariševo] (megszűnt)
25 Boróc [Obrovac Bački] (megszűnt)
30 Novi Majur (megszűnt)
34 Újpalánka [Bačka Palanka] (megszűnt)

A vonal személyforgalma megszűnt. Bácsordas és Bács között a pálya megvan és teherforgalom van rajta, Bács és Újpalánka között a pályát elbontották.

Tomori megállót az 1914, 1918-as menetrendek jelöli, az 1943-as magyar menetrend már nem jelöli.


824 Zombor-Apatin-Szond-Hódság

Megszűnt vasútvonal.

0 Zombor [Sombor]
2 Elzaszállás [Strilić]
3 Sikara (megszűnt)
6 Švrake
7 Károlyszállás [Josić] (megszűnt)
9 Bácskertes [Kupusina]
17 Apatin [Apatin]
20 Apatin gyártelep [Apatin Fabrika]
27 Szilágyi [Svilojevo]
34 Szond [Sonta]
41 Doroszló [Doroslovo]
46 Militics [Srpski Miletić]
51 Mosztonga [Mostanica] (1918: Mostonga)
55 Hódság-Kálvária [Odžaci Kalvarija] (1918: Hódság kálvária) (1938: Odžaci-Kalvarija)
58 Hódság [Odžaci]

Képek:


Menetrend

A vonal személyforgalma megszűnt. A pálya Zombor és Apatin gyártelep között járható, itt erősebb felépítményre is átépült. Sokáig megmaradt a személyforgalom ezen a szakaszon.
Apatin gyártelep és Szond között a pálya megvan, de járhatatlan állapotban (benőtte a növényzet, útátjárók leaszfaltozva.) Ez a szakasz nem kapott komolyabb átépítést, itt eredeti vágányzatot találhatunk. Szond és Hódság-Kálvária (Bácsordas) között a vasútvonalat teljesen elbontották.

Érdekesség, hogy a vasútvonal végét a szerbek még megszűnése előtt átkötötték Hódság-Kálvária állomásról a szomszédos Bácsordas állomásra.


825 Zombor-Cservenka-Kula-Újverbász-Óbecse

A második ütemben már szerepelt a vonal Újverbász-Óbecse szakasza.
Most a Zombor-Újverbász szakaszt dolgozzuk fel.

0 Zombor [Sombor]
6 Bikárszállás (megszűnt)
11 Csonoplya [Čonoplja]
15 Kerény [Kljajićevo]
20 Bárányjárás (megszűnt)
25 Újszivác [Novi Sivac]
28 Ószivác [Sivac]
32 Schneider-puszta (megszűnt) (1914 nem jelöli, 1918 jelöli, 1943 nem jelöli)
36 Cservenka [Crvenka]
43 Kula [Kula]
51 Újverbászi cukorgyár (megszűnt)
53 Újverbász [Vrbas]


827 Szabadka-Cservenka-Hódság-Bácsordas-Gombos

0 Szabadka [Subotica]
4 Szabadka-Közkórház [Subotica Bolnica]
12 Kisvörösegyháza [Hrvatski Majur]
15 Mikićevo
17 Kisvörösegyháza mh. (megszűnt)
19 Vámtelek [Pavlovac]
23 Györgyén [Đurđin]
25 Györgyéni tanyák [Đurđinski Salaši]
29 Pacséri szállás (megszűnt)
32 Pacsér [Pačir]
35 Bácskossuthfalva [Stara Moravica]
42 Angyalbandi [Gornja Rogatica]
46 Alsóroglatica (megszűnt)
48 Istenhozott [Srednji Salaš] (1914: Középsőszállás)
50 Dubóka [Duboka]
52 Geyerszállás (megszűnt)
54 Istenvelünk [Nova Crvenka] (1914: Lászlószállás)
59 Cservenkai téglagyár [Crvenka Ciglana]
62 Cservenka [Crvenka]
69 Veprőd [Kruščić]
77 Szentfülöp [Bački Gračac]
84 Hódság [Odžaci]
86 Hódság-Kálvária [Odžaci Kalvarija]
91 Bácsordas [Karavukovo]
98 Kisgombos régi (megszűnt)
98 Bogojevo Selo (alnév: Kisgombos új)
102 Gombos [Bogojevo]

A vonal Szabadka-Cservenka-Hódság szakasza megszűnt, felszedték.
A szerbek jelentős nyomvonalkorrekciót végeztek Gombosnál, ahol a vonalat az állomás másik végébe kötötték át, hogy Hódságról Gomboson át Erdőd-Eszék irányába lehessen irányváltás nélkül tovább haladni. (Eredetileg Zombor irányába lehetett.)

Hódságról Gombos állomásra régen a vasút dél felől érkezett, és Gombost délről kerülte a vasúti. Kisgombos régi állomása ezen a nyomvonalon helyezkedett el.
A mai, északról becsatlakozó nyomvonalon található Bogojevo Selo állomás. A mai nyomvonal Gombos északi szélén halad el.

A nyomvonalkorrekció miatt Kisgombos megállóhelyet áthelyezték.


828 Bácsfeketehegy-Kula-Szépliget-Palánka

0 Bácsfeketehegy-Szeghegy [Lovćenac]
11 Flórapuszta (megszűnt)
15 Kula [Kula]
19 Bélapuszta (megszűnt)
21 Nova Kula (megszűnt)
26 Torzsa [Savino Selo] (megszűnt)
32 Úrszentiván-Pincéd (megszűnt)
40 Szilbács (megszűnt)
45 Szépliget [Gajdobra]
46 Szépliget felső (1914: Szépliget megálló) (megszűnt)
50 Wekerlefalva [Nova Gajdobra] (megszűnt)
55 Szőllőskert (megszűnt)
58 Palánka [Stara Palanka] (megszűnt)
60 Újpalánka [Bačka Palanka]

Megszűnt vasútvonal.
A vonal Bácsfeketehegy-Kula szakasza már igen korán, 1941 előtt megszűnt, a revíziós idők magyar menetrendjei sem tartalmazzák.

Az 1979-es jugoszláv menetrend már nem jelöli a teljes vonalat. Egy korábbi jugoszláv menetrend Kula-Torzsa és Szépliget-Újpalánka között jelöli forgalmat.

Napjainkban csak a vonal Szépliget-Palánka szakaszán van teherforgalom, a többi szakaszát felszedték.


968 Baja-Gara-Regőce-Zombor

A vasútvonal Szerbiai oldala is fent van már az oldalon, de szerb nevek nélkül. A mostani ütemben csak kiegészítjük az állomásokat szerb neveikkel.

19 Gara
26 Regőce [Riđica] (1938: Ridjica)
34 Őrszállás [Stanišić]
38 Körtés [Kruševlje]
41 Gádor [Gakovo]
47 Magyarút [Radišić]
50 Nenadics [Nenadić]
54 Zombor [Sombor]

Megszűnt vasútvonal.

Menetrendek:


969 Baja-Hercegszántó-Zombor

A vasútvonal Szerbiai oldala is fent van már az oldalon, de szerb nevek nélkül. A mostani ütemben csak kiegészítjük az állomásokat szerb neveikkel.

31 Hercegszántó
35 Béreg [Bački Breg]
38 Küllőd [Kolut] (alnév: Küllöd)
43 Bezdán [Bezdan]
50 Monostorszeg [Bački Monoštor]
56 Nádorszállás [Salaš]
60 Elzaszállás [Strilić]
62 Zombor [Sombor]

Megszűnt vasútvonal.


Meghirdetés

Az állomáslistákat egy hét vitaidőre bocsátjuk. Bármilyen észrevételt, megjegyzést szívesen látunk Gyorsüzenet formájában vagy a Fórum ezzel foglalkozó topikjába hozzászólásként.
Az egy hét vitaidő lejártával, az észrevételek figyelembevételével az állomásokat és vasútvonalakat felvesszük az oldalra.


824a Militics-Bácsordas

Meghirdetés utáni módosítás. A szerbek az eredeti Szond-Hódság (824) vonalat Hódság-Kálvária csomóponti állomás helyett Militicsről Bácsordasra vezették át. Ezen új építésű szakaszt fedi le ez a rövidke viszonylat.

0 Militics
7 Bácsordas