Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2024

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Szerbia első ütem


2012.07.06. 01:17
Szente-Varga Domonkos [szvdom], Várkonyi Tibor [VT22]

Folytatva a határon túli vasútvonalak felvételét, Szerbia területére lépünk, a Bánság (Temesköz) területén folytatjuk a munkát. Gyakorlatilag már az utolsó román ütemek alatt átnéztünk pár állomás erejéig a határ túloldalára, a vasúthálózat széttagoltsága miatt. A trianoni békediktátum és az azt követő jugoszláv-román határrendezés számos helyen átmetszett vasútvonalakat. Míg román területen nagyrészt - megcsonkítva-átkötve - üzemelő vasutakat találunk, Szerbiába átlépve rengeteg a megszűnt vasútvonal.Nagybecskerek állomásai

Nagybecskereket először északkelet felől érte el a Nagykikinda-Nagybecskereki HÉV vonala 1883-ban. Ez a társaság építette Nagybecskerek állomást.

1889-től a Torontáli HÉV építkezéseinek kiindulópontja lett a város. Első vonaluk Nagybecskerektől ]a:trseon át Párdányig vezetett, ezt a vonalat 1895-ben a Szeged-temesvári vonal Zsombolya állomásáig hosszabbították meg. (lásd 845 Zsombolya - Módos - Torontál-Szécsány).
A Torontáli HÉV külön állomást épített magának Nagybecskerekbégapart néven, Nagybecskerek állomástól mintegy 1 kilométerre. Bár a vonatok az "eredeti" Nagybecskerek állomásig jártak, a bégaparti állomás lett többszöri bővítések során Nagybecskerek fő állomása. Bégapart után még egy állomás épült a város mellett a torontálszécsányi vonalon: Nagybecskerek-Gyártelep, amely a környező ipari üzemeket szolgálta ki.

1894-ben épült meg a Nagybecskerek-Pancsova vonal, amely Nagybecskerek-Gyártelep után Sándorudvar állomáson ágazott ki a torontálszécsányi vonalból.

1899-ben a Torontáli HÉV kisvasúti vonalat épített Zsombolyára, a meglévő nagyvasúti vonaluknál jóval rövidebb útirányon. Ez a vonal Nagybecskerekbégapart állomásról indult, és a kor szokásának megfelelően a város utcáin keresztül vezetett, a helyi közlekedést is ellátva. A vonal végpontja kezdetben Újzsombolya volt, majd hamarosan meghosszabbították Zsombolya állomásig.

A jugoszláv időkben a következő változások történtek:
- Nagybecskerek állomás személyforgalmát felhagyták, menetrendekben már nem találjuk. Ehelyett a bégaparti állomás kapta meg a város (többször is változó) nevét. Az "eredeti" Nagybecskerek állomásnak vágányhálózata, felvételi épülete ma is megtalálható, feltételezzük, hogy csak teherforgalomra vagy kocsitárolásra használják.

- A kisvasútnak először a végállomása változott meg, a Romániához került Zsombolya helyett Klári faluba vezették be a szerbek 1926-ban. Néhány évvel később megszűnt a városon átvezető szakasz, a vonatok Nagybecskerek-Gyártelepig a nagyvasúti nyomvonalon, fonódott vágányon közlekedtek. A kisvasút még Nagybecskerek szélén, jóval Bégafő állomás előtt visszatért az eredeti nyomvonalra. A kisvasúti vonal az 1960/70-es évek fordulója környékén megszűnt.

- Szintén megszűnt Sándorudvar elágazó állomás, a szerepét Nagybecskerek-Gyártelep vette át. Nagybecskerek-Gyártelep és Sándorudvar egykori helye között ma külön vágányon futnak a verseci és pancsovai vonalak.


Pancsova állomásai

Az első szerb ütem több vonala is érinti Pancsovát, melynek szövevényes vasúttörténetét külön kifejtjük az követhetőség kedvéért.

Pancsova városát a Torontáli HÉV érte el először Nagybecskerek felől jövő vonalával 1894-ben. A város északkeleti részén található végállomásnak (nem túl meglepő módon) Pancsova nevet adta a vasúttársaság.
Két évvel később, 1896-ban a Pancsova-Petrovoszellói HÉV Pancsova-Románpetre vonala épült ki, amely Románpetrénél a Versec-Kubin vonalhoz csatlakozva Verseccel kötötte össze a várost. Ez a vonal nem érintette a Torontáli HÉV meglévő Pancsova állomását, viszont deltavágánnyal kapcsolódott hozzá. Az új vonalnak Pancsova délnyugati részén, a Temes-parton épült végállomása, ami a Pancsova-Temespart nevet kapta. Az 1901-es menetrend tanúsága szerint a két pancsovai állomás között nem volt személyforgalom.

1914-re azonban megváltozott a helyzet:
- A Torontáli HÉV állomását átnevezik Pancsováról Pancsova-Józsefvárosra.
- Pancsova-Petrovoszellói HÉV temesparti állomását átnevezik Pancsova-Temespartról Pancsovára.
Ezzel együtt a Torontáli HÉV vonatai is a temesparti Pancsova állomásra járnak le. Ezek a változások az egyébként városközponthoz közelebb fekvő temesparti állomás felértékelődését mutatják.

Trianon után megváltoztak a közlekedési irányok: az addigi Duna-parti határmenti város hirtelen az új főváros, Belgrád elővárosa lett. Vasúton viszont óriási kerülővel volt elérhető: Belgrádból Zimony felé átkelve a Dunán Zentánál volt a legközelebbi Tisza-híd, ahol délnek, Pancsovának lehetett venni újra az irányt. A vasúti összeköttetések pótlására a szerbek (a titeli Tisza-híd mellett) megépítették a Pancsova-Belgrád közötti vasútvonalukat, Pancsofa fő vasúti közlekedési irányává téve azt. A belgrádi vonalon új nagyállomás épült Pancsova-Józsefvárostól nyugatra: akkori nevén Pančevo Aerodrom, ma Pančevo glavna stanica (főpályaudvar). Ez lett Pancsova fő állomása. A vonatok végállomásai is megváltoztak, mindhárom irányból ide futnak be: a nagybecskereki vonatok már nem érintik a józsefváros állomást, viszont a verseciek - a már korábban kiépült deltán keresztül - Józsefvároson át érik el a főállomást.

Természetesen idegen nevet kaptak a magyar állomások is: Pancsova-Józsefváros állomásból Pančevo Predgrade, napjainkban Pančevo varoš lett. A verseci vonatok használják átmenőként, illetve a belgrádi elővárosi vonatok járnak ki idáig.
kép
kép

A temesparti állomás szerb neve az 1980-as menetrend vonalhálózati térképe szerint Pančevo lett, de a menetrendi mezőkben ekkor már nem található meg. Később a vágányokat is felszedték. A felvételi épület a korabeli formájában áll, vasúti múzeumként. Található mellette egy kiállított kocsmavonat is.
kép
képeslap
képeslap

Pancsova-Józsefváros és Pancsova(-Temespart) közötti vonal azonban nem tűnt el teljesen:
Az elővárosi vonatok Józsefvárostól tovább haladnak a Temes-partra vezető nyomvonalon, ahol két új, szerb építésú állomást találunk:
- Pančevo strelište (megállóhely)
- Pančevo Vojlovica kép
Vojlovica állomásból még kiágazik több iparvágány, csak a temesparti állomáshoz vezető vágány lett elbontva.

  • Összegezve a névváltozásokat:
  • Pancsova-Temespart (1901) -> Pancsova (1914) -> Pančevo (1980 térkép) -> megszűnt
  • Pancsova (1894) -> Pancsova Józsefváros (1914) -> Pančevo Predgrade (1980) -> Pančevo varoš (2008)
  • Pančevo Aerodrom (1980) -> Pančevo Glavna Stanica (2008)Pancsova vasúti hálózata és állomásai


840 Nagykikinda-Karlova-Nagybecskerek

0 Nagykikinda [Kikinda]
12 Válom (megszűnt)
19 Karlova [Banatsko Miloševo]
23 Beodra [Banatsko Miloševo Polje]
27 Vinceér (megszűnt)
38 Törökbecse-Aracs [Novi Bečej]
47 Kumán [Kumane]
54 Melence [Melenci] (1894: Mellencze 1914: Melence (Ruszanda fürdő))
63 Alsóelemér [Elemir] (1894: Ellemér)
70 Nagybecskerek (megszűnt) (1894: Nagy-Becskerek)
71 Nagybecskerekbégapart [Zrenjanin]


841 Nagybecskerek-Orlód-Antalfalva-Pancsova

0 Nagybecskerek (megszűnt) (1894: Nagy-Becskerek)
1 Nagybecskerek bégapart [Zrenjanin] (1894: Nagy-Becskerek-Bégapart)
5 Nagybecskerek-gyártelep [Zrenjanin Fabrika]
9 Sándorudvar [Zrenjanin Polje] (megszűnt)
14 Écska-Zsigmondfalva [Lukićevo]
26 Orlód [Orlovat Stajalište]
28 Tamáslaka [Tomaševac] (1894: Tomasovácz)
34 Újozora [Uzdin] (1894: Ozora, 1901:Torontál-Ozora)
44 Antalfalva [Kovačica]
49 Torontálvásárhely [Debeljača] (1894: Torontal-Vásárhely)
56 Cserépalja [Crepalja] (1894: Czrepája)
63 Ferenchalom [Kačarevo]
67 Torontálalmás [Jabuka] (1894: Torontál-Almás)
74 Pancsova-Józsefváros [Pančevo varoš] (1894, 1901: Pancsova, 1980: Pančevo Predgrade)
75 Pančevo strelište
77 Pančevo Vojlovica
80 Pancsova [Pančevo] (1901: Pancsova-Temespart) (megszűnt)

A magyar időkben a Torontáli HÉV pancsovai és verseci vonala Sándorudvarnál ágazott el. A szerbek Nagybecskerek-Gyártelep és Sándorudvar között külön vágányt építettek a két vonal számára, így Sándorudvart megszüntették. (Forrás: Kubinszky-Nagy-Turóczy: Ez a vonat elment)


843 Nagybecskerek-Torontálszécsány-Versec

0 Nagybecskerek (megszűnt)
1 Nagybecskerekbégapart [Zrenjanin]
5 Nagybecskerek gyártelep [Zrenjanin fabrika]
9 Sándorudvar (megszűnt)
15 Lázárföld [Lazarevo]
18 Pusztakenderes [Zlatica]
21 Ernőháza [Banatski Despotovac] (1901: Lajosmajor)
27 Szárcsa [Sutjeska]
33 Torontálszécsány [Sečanj]
36 Csott [Čot]
39 Bóka [Boka]
43 Nova Boka (megszűnt) (1979-es menetrendben találtuk csak meg)
47 Kanak [Konak]
51 Óléc [Stari Lec]
55 Széchenfalva-Istvánvölgy [Hajdučica] (megszűnt) (1901: Széchenfalva-Ráros-Istvánvölgy)
59 Györgyháza [Velika Greda]
65 Zichyfalva [Banatsko Plandište] (1901: Uj-Zichyfalva)
69 Nagymargita [Margita]
73 Laudontanya [Laudonovac]
76 Verseczi szivattyútelep [Vršački Ritovi] (1901: Szivatytyútelep (így, tyty-vel írva))
81 Bethlentanya (megszűnt)
85 Temespaulis [Pavliš]
87 Versecrét (megszűnt)
88 Versec [Vršac]


844 Versec-Alibunár-Petre-Pancsova

0 Versec [Vršac]
8 Temesvajkóc [Vlajkovac] (1901: Vljakovecz)
13 Homokszil [Uljma] (1901: Ulma)
20 Temesmiklós [Nikolinci] (1901: Temes-Miklós)
24 Nagykárolyfalva [Banatski Karlovac] (1901: Károlyfalva)
30 Alibunár [Alibunar]
37 Petre [Vladimirovac] (1901: Román-Petre)
49 Révaújfalu [Banatsko Novo Selo] (1901: Réva-Ujfalu)
Pancsova [Pančevo] (1901: Pancsova-Temespart, 1914: Pancsova) (megszűnt)
65 Pancsova-Józsefváros [Pančevo varoš] (1979: Pančevo Predgrađe 1914: Pancsova-Józsefváros 1894, 1901: Pancsova)
68 Pančevo glavna (1979: Pančevo Aerodrom)

A vonal eredeti magyar végállomása Pancsova (korábban Pancsova-Temespart) állomás volt. Régi képeslapok és egy mai kép az állomásról:
http://www.panoramio.com/photo/52725387
http://post-card.hu/site_media/upload/023/L_-12023.jpg
http://post-card.hu/site_media/upload/106/L_-8106.jpg


846 Antalfalva-Számos

0 Antalfalva [Kovačica]
10 Nagylajosfalva [Padina] (1901: Lajosfalva)
21 Számos [Samoš]

Megszűnt vasútvonal.


847 Torontálszécsány-Számos-Alibunár

0 Torontálszécsány [Sečanj]
3 Csott [Čot]
6 Bóka megállóhely (1901: Bóka megálló)
14 Árkod [Jarkovac] (1901: Jarkovácz)
20 Számos [Samoš]
26 Kevedobra [Dobrica] (1901: Dobricza)
29 Ferdinándfalva [Kozjak]
34 Ilonc [Ilandža] (1901: Iláncsa)
39 Keviszőllős [Seleuš]
45 Újalibunár
47 Alibunár [Alibunar]

Megszűnt vasútvonal.
Bóka megállóhely és Újalibunár korábban (még a vonal bezárása előtt) megszűntek.


848 Petre-Kevevára

0 Petre [Vladimirovac]
11 Leánykút [Dolovo]
23 Homokos-Deliblát [Mramorak-Deliblato] (1901: Mramorák-Deliblat)
33 Homokbálványos [Bavanište] (1901: Bavaniste)
42 Kevevára [Kovin] (1901: Temes-Kubin)
48 Kubin-Dunapart

Megszűnt vasútvonal.
Kubin-Dunapart végállomást csak az 1901-es menetrendben találtuk meg. 1914-ben feltehetően már nem volt személyforgalomra megnyitva.


849 Nagybecskerek-Zsombolya

A Nagybecskerek-Zsombolya kisvasút eredeti magyar viszonylatát (Zsombolya végállomással, Nagybecskerek városon átvezető szakasszal) 849-es szám alatt vesszük fel. A későbbi módosításokat 849a és 849b vonalszámok tartalmazzák.

0 Nagybecskerekbégapart [Zrenjanin]
1 Német-utca (alnév: Nagybecskerek) (megszűnt)
2 Ferencz József tér (Nagybecskerek) (megszűnt)
2 Korona-szálloda (Nagybecskerek) (megszűnt) (1901: Korona-szálló)
3 Temesvári-utca (Nagybecskerek) (megszűnt)
4 Nagybecskerek vámház (megszűnt)
10 Bégafő megállóhely (megszűnt) (1901: Klekk megállóhely)
11 Bégafő [Klek] (1901: Klekk)
18 Katalinfalva [Topolovac]
19 Katalinfalva megállóhely (megszűnt)
22 Bégaszentgyörgy [Žitište]
27 Törzsudvarnok [Banatski Dvor] (1901: Ittvarnok-Rogendorf)
33 Csősztelek [Česterek]
37 Pálmajor [Banatsko Karađorđevo]
40 Jánosmajor [Januševac]
42 Livade (alnév: Bozitópuszta)
47 Magyarcsernye [Nova Crnja] (1901: Magyar-Czernya)
48 Karolinamajor [Karolinovac]
50 Leonamajor [Vojvoda Stepa]
57 Németcsernye [Srpska Crnja] (1901: Német-Czernya)
59 Júliamajor (megszűnt)
65 Újzsombolya (megszűnt)
68 Zsombolya [Jimbolia]

Megszűnt vasútvonal.

Városon belüli szakasz felhagyása/elkerülő szakasz megnyitása: 1932.11.20.
Magyarcsernye http://www.panoramio.com/photo/20044690

Nagybecskerek neve többször változott a 20. században. A szerbek először Veliki Bečkerek-nek hívták, aztán 1935-től Petrovgrad, 1941-es német megszállással Groß Betschkerek, a kommunizmusban Zrenjanin. A három szerb elnevezést biztosan lekövették a város állomásai:

Veliki Bečkerek -> Petrovgrad -> Zrenjanin
Veliki Bečkerek fabrika -> Petrovgrad fabrika -> Zrenjanin fabrika
Veliki Bečkerek Predgrađe -> Petrovgrad Predgrađe -> Zrenjanin Predgrađe (lásd 849b)


849a Németcsernye-Klári

A Nagybecskerek-Zsombolya kisvasutat 1924-ben, a Trianont követő román-szerb határkiigazításkor elvágta az országhatár, amikor Zsombolya Romániához került. Emiatt a szerbek a vasútvonal nyomvonalát megváltoztatták: Németcsernyétől Zsombolya helyett Klári településig vezették, ahol a határmódosítással funkcióját vesztett nagyvasúti állomásra vezették be.

Németcsernye-Klári szakasz megnyitása: 1926.03.28.
0 Németcsernye [Srpska Crnja]
8 Klári [Radojevo]

Megszűnt vasútvonal.


849b Nagybecskerek - Nagybecskerek-Gyártelep - Bégafő

A Nagybecskerek-Zsombolya kisvasút 1932-ben új, a várost elkerülő szakaszt kapott, Nagybecskerek és Nagybecskerek Gyártelep között a nagyvasúttal fonódott vágányon. A kilométer-eltérések miatt ezt a szakaszt külön szám alatt vesszük fel.

0 Nagybecskerekbégapart [Zrenjanin]
5 Nagybecskerek gyártelep [Zrenjanin fabrika]
8 Zrenjanin Predgrađe (magyar neve: Nagybecskerek előváros)
14 Bégafő [Klek]

Megszűnt vasútvonal.


854 Pancsova-Belgrád

Szerb építésű vasútvonal.

0 Pančevo Vojlovica
2 Pančevo strelište
3 Pancsova-Józsefváros [Pančevo varoš] (korábbi név: Pancsova, Pančevo Predgrade)
6 Pančevo glavna st. (1980: Pančevo Aerodrom)
13 Ovča (magyar neve: Bárányos)
16 Sebeš
19 Krnjača
21 Pančevački most
22 Beograd Dunav (alnév: Belgrád)

Pančevo Vojlovica:
http://static.panoramio.com/photos/large/32065153.jpg

Ovča
koord: 44.875484 20.544471
http://www.panoramio.com/photo/54087073
Ovča állomásból északra vasútvonal ágazik ki, melynek a felvételét későbbre halasztjuk, amikor megfelelő források rendelkezésre állnak majd.

Krnjača
koord: 44.848004 20.505413
http://www.panoramio.com/photo/54086988

Beograd Dunav
koord: 44.819404 20.480350
http://www.panoramio.com/photo/54086536
http://www.panoramio.com/photo/54086523
http://www.panoramio.com/photo/54086490
http://www.panoramio.com/photo/54086484
http://www.panoramio.com/photo/54086480
http://www.panoramio.com/photo/54086105
http://www.panoramio.com/photo/54086092
http://www.panoramio.com/photo/54086089
http://www.panoramio.com/photo/54086070
http://www.panoramio.com/photo/54085523


Meghirdetés

Az állomáslistákat egy hét vitaidőre bocsátjuk. Bármilyen észrevételt, megjegyzést szívesen látunk Gyorsüzenet formájában vagy a Fórum ezzel foglalkozó topikjába hozzászólásként.
Az egy hét vitaidő lejártával, az észrevételek figyelembevételével az állomásokat és vasútvonalakat felvesszük az oldalra.